Lampa za projektor Optoma S365

Cijena bez PDV
1.256,00 Kn
Cijena sa PDV
1.570,00 Kn
Lampa za projektor Optoma S365

195 watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena bez PDV
1.256,00 Kn
Cijena sa PDV
1.570,00 Kn

Lampa za projektor Optoma X365

Cijena bez PDV
1.256,00 Kn
Cijena sa PDV
1.570,00 Kn
Lampa za projektor Optoma X365

195 watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena bez PDV
1.256,00 Kn
Cijena sa PDV
1.570,00 Kn

Lampa za projektor Optoma W365

Cijena bez PDV
1.256,00 Kn
Cijena sa PDV
1.570,00 Kn
Lampa za projektor Optoma W365

195 watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena bez PDV
1.256,00 Kn
Cijena sa PDV
1.570,00 Kn

Lampa za projektor Optoma S322e

Cijena bez PDV
1.317,00 Kn
Cijena sa PDV
1.646,25 Kn
Lampa za projektor Optoma S322e

203 watt, 12000 hrs, 1 Kg

Cijena bez PDV
1.317,00 Kn
Cijena sa PDV
1.646,25 Kn

Lampa za projektor Optoma S334e

Cijena bez PDV
1.317,00 Kn
Cijena sa PDV
1.646,25 Kn
Lampa za projektor Optoma S334e

203 watt, 12000 hrs, 1 Kg

Cijena bez PDV
1.317,00 Kn
Cijena sa PDV
1.646,25 Kn

Lampa za projektor Optoma S342e

Cijena bez PDV
1.317,00 Kn
Cijena sa PDV
1.646,25 Kn
Lampa za projektor Optoma S342e

203 watt, 12000 hrs, 1 Kg

Cijena bez PDV
1.317,00 Kn
Cijena sa PDV
1.646,25 Kn

Lampa za projektor Optoma S343e

Cijena bez PDV
1.317,00 Kn
Cijena sa PDV
1.646,25 Kn
Lampa za projektor Optoma S343e

203 watt, 12000 hrs, 1 Kg

Cijena bez PDV
1.317,00 Kn
Cijena sa PDV
1.646,25 Kn

Lampa za projektor Optoma X343e

Cijena bez PDV
1.317,00 Kn
Cijena sa PDV
1.646,25 Kn
Lampa za projektor Optoma X343e

203 watt, 12000 hrs, 1 Kg

Cijena bez PDV
1.317,00 Kn
Cijena sa PDV
1.646,25 Kn

Lampa za projektor Optoma W334

Cijena bez PDV
1.317,00 Kn
Cijena sa PDV
1.646,25 Kn
Lampa za projektor Optoma W334

203 watt, 12000 hrs, 1 Kg

Cijena bez PDV
1.317,00 Kn
Cijena sa PDV
1.646,25 Kn

Lampa za projektor Optoma H184X

Cijena bez PDV
1.317,00 Kn
Cijena sa PDV
1.646,25 Kn
Lampa za projektor Optoma H184X

203 watt, 12000 hrs, 1 Kg

Cijena bez PDV
1.317,00 Kn
Cijena sa PDV
1.646,25 Kn

Lampa za projektor Optoma H116ST

Cijena bez PDV
1.317,00 Kn
Cijena sa PDV
1.646,25 Kn
Lampa za projektor Optoma H116ST

203 watt, 12000 hrs, 1 Kg

Cijena bez PDV
1.317,00 Kn
Cijena sa PDV
1.646,25 Kn

Lampa za projektor Optoma X308S

Cijena bez PDV
1.317,00 Kn
Cijena sa PDV
1.646,25 Kn
Lampa za projektor Optoma X308S

203 watt, 12000 hrs, 1 Kg

Cijena bez PDV
1.317,00 Kn
Cijena sa PDV
1.646,25 Kn

Lampa za projektor Optoma S343

Cijena bez PDV
1.317,00 Kn
Cijena sa PDV
1.646,25 Kn
Lampa za projektor Optoma S343

203 watt, 12000 hrs, 1 Kg

Cijena bez PDV
1.317,00 Kn
Cijena sa PDV
1.646,25 Kn

Lampa za projektor Optoma X343

Cijena bez PDV
1.317,00 Kn
Cijena sa PDV
1.646,25 Kn
Lampa za projektor Optoma X343

203 watt, 12000 hrs, 1 Kg

Cijena bez PDV
1.317,00 Kn
Cijena sa PDV
1.646,25 Kn

Lampa za projektor Optoma W335

Cijena bez PDV
1.317,00 Kn
Cijena sa PDV
1.646,25 Kn
Lampa za projektor Optoma W335

203 watt, 12000 hrs, 1 Kg

Cijena bez PDV
1.317,00 Kn
Cijena sa PDV
1.646,25 Kn