AVR 18.1.2012.  

Kao i uvijek, AVR d.o.o. izdvojio je nekoliko proizvoda koje nudio isključivo edukativnim ustanovama po posebnim cijenama i uvijetima.