AVR 05.09.2012.  
  
AVer videokonferencije i Skype
    Predstavljamo - AVer VCBridge VCBridge
  • jednostavno spajanje Skype™ korisnika u video-konferenciju
  • slanje, primanje i razmjena sadržaja između korisnika
  • HD720p (1280 x 720) rezolucija videa i sadržaja
  • USB konekcija sa računalom - Plug&Play
  • istovremena komunikacija sa do 4 sudionika