HDMI, DVI - HDCP


DVI-HDCP odnosno HDMI je trenutno najkvalitetniji, potpuno digitalni standard prijenosa audio i video signala. Standard koji bi trebao zamijeniti postojeće digitalne DVI te analogne VGA i komponentne konekcije. Za razliku od analognih konekcija nema gubitaka na kvaliteti signala zbog konverzije analogno-digitalno te utjecaja kabela na fazni pomak signala što je najčešći uzrok 'šuma' na slici.

Pored analognih postoje digitalni IEEE 1394 FireWire i USB2.0 koji se često koriste za spajanje kamera idr. Nažalost, zbog nedovoljnog kapaciteta prenose video signal u komprimiranom obliku. DVI je potpuno digitalna konekcija koja ima dovoljni kapacitet da prenese originalni digitalni, nekomprimirani signal. Sa pojavom DVI signala započeo je i razvoj HDCP (high definition content protection) piratske zaštite. Untar DVI signala se prenosi programski 'ključ' koji omogućuje pravilnu komunikaciju dva DVI -HDCP uređaja. Ukoliko ključ ne odgovara, slika će biti niske kvalitete (480P) ili se uopće neće prikazati.

DVI konektor        HDMI-DVI   HDMI konektor


Temeljem DVI-HDCP modela nastala je HDMI (high definition multimedia interface) konekcija. HDMI kao i DVI, prenosi nekomprimirani i potpuno digitalni signal. Zbog brzine prijenosa od 5 Gbps, bez kompresije se prenosi i najzahtjevniji HDTV signal (2,2 Gbps). Također je moguće istim kabelom prenjeti i višekanalni audio zapis, komprimirane formate; Dolby Digital, Dolby Digital EX, DTS, DTS EX i nekomprimirane kao PCM audio (do 8 audio kanala, 192kHz, 24-bita).

S obzirom da je HDMI dvosmjerna konekcija, omogućuje međusobnu komunikaciju svih HDMI kompatibilnih uređaja što je preduvjet za potpunu iskoristivost DTV (Digitalne Televizije). Omogućeno je automatsko, inteligentno upravljanje među AV uređajima (formati slike i zvuka te ostale informacije i naredbe). Sa HDMI je podržan i AV.link kojim je moguće upravljati sa svim AV uređajima (npr. univerzalni daljinski upravljač za DVD, satelitska,..).

Korištenjem odgovarajućih kabela i uređaja HDMI kabel može prenjeti signal na udaljenosti i do 500m. 

 
 
Prednosti HDMI-ja su:
- HDMI ima iznimnu širinu pojasa, čime je pogodan i za primjene i izvan područja HDTV-a.
- Jedan kabel za prijenos svih nekomprimiranih video i audio informacija.  
- Nema pretvorbe iz analognog u digitalno i digitalnog u analogno.
- HDMI podržava zaštitu sadržaja (HDCP) čime se osigurava veza između različitih HDMI komponenti.
- HDMI podržava integrirani kontrolni protokol za konzumnu elektroniku (CEC), koji omogućuje kontrolu
  svih A/V komponenti preko jednog daljinskog upravljača.
- HDMI ima mali konektor, koji je pinski kompatibilan s DVI-om, ali uz DVI on prenosi i digitalni više-kanalni
  audio signal (lakša instalcija, manji PP kanali).
 
Za više informacija pogledajte:
www.hdmi.org

hdmi pining