Kompaktno rješenje kontrole Creator SCA-300


Creator SCA-300U ponudi je rješenje kompletne kontrole predavaone sa kompaktnim stolnim ili zidnim kontrolerom. Creator SCA-300 kontroler je ujedno i priključna kutija sa video-audio ulazima te ulazom za mikrofon tako da smanjuje ukupnu potrebnu opremu i nije potreban rack ormar. Jedinica također podržava prikaz slike sa iPod-a i sličnih uređaja.

Kontrolirati je moguće projektor, motorno platno, audio glasnoću, IR kontrola za DVD/BD/SAT isl. Podržava makro naredbe a software dozvoljava lako programiranje na lokaciji kako bi se prilagodio korisniku.

Nudi 3 VGA ulaza (notebook, dokument kamera, PC)  sa pripadajućim audio te 3 Video composite ulaza sa pripadajućim audiom i ulaz za mikrofon. Kontrola je izvedena putem RS232, IR i reley-a. Pogledajte prospekt za detalje.


Shema spajanja Primjeri montaze