Lampa za projektor Optoma DX733

Cijena bez PDV
946,00 Kn
Cijena sa PDV
1.182,50 Kn
Lampa za projektor Optoma DX733

UHP, 230 watt, 2000 hrs, 1 Kg

Cijena bez PDV
946,00 Kn
Cijena sa PDV
1.182,50 Kn

Lampa za projektor Optoma EP719H

Cijena bez PDV
946,00 Kn
Cijena sa PDV
1.182,50 Kn
Lampa za projektor Optoma EP719H

UHP, 230 watt, 2000 hrs, 1 Kg

Cijena bez PDV
946,00 Kn
Cijena sa PDV
1.182,50 Kn

Lampa za projektor Optoma EP749

Cijena bez PDV
946,00 Kn
Cijena sa PDV
1.182,50 Kn
Lampa za projektor Optoma EP749

UHP, 230 watt, 2000 hrs, 1 Kg

Cijena bez PDV
946,00 Kn
Cijena sa PDV
1.182,50 Kn

Lampa za projektor Optoma TX800

Cijena bez PDV
946,00 Kn
Cijena sa PDV
1.182,50 Kn
Lampa za projektor Optoma TX800

UHP, 230 watt, 2000 hrs, 1 Kg

Cijena bez PDV
946,00 Kn
Cijena sa PDV
1.182,50 Kn

Lampa za projektor Optoma DX205

Cijena bez PDV
946,00 Kn
Cijena sa PDV
1.182,50 Kn
Lampa za projektor Optoma DX205

UHP, 230 watt, 2000 hrs, 1 Kg

Cijena bez PDV
946,00 Kn
Cijena sa PDV
1.182,50 Kn

Lampa za projektor Optoma DX627

Cijena bez PDV
946,00 Kn
Cijena sa PDV
1.182,50 Kn
Lampa za projektor Optoma DX627

UHP, 230 watt, 2000 hrs, 1 Kg

Cijena bez PDV
946,00 Kn
Cijena sa PDV
1.182,50 Kn

Lampa za projektor Optoma DX625

Cijena bez PDV
946,00 Kn
Cijena sa PDV
1.182,50 Kn
Lampa za projektor Optoma DX625

UHP, 230 watt, 2000 hrs, 1 Kg

Cijena bez PDV
946,00 Kn
Cijena sa PDV
1.182,50 Kn

Lampa za projektor Optoma EP38MXB

Cijena bez PDV
946,00 Kn
Cijena sa PDV
1.182,50 Kn
Lampa za projektor Optoma EP38MXB

UHP, 230 watt, 2000 hrs, 1 Kg

Cijena bez PDV
946,00 Kn
Cijena sa PDV
1.182,50 Kn

Lampa za projektor Optoma HD131Xw

Cijena bez PDV
1.058,00 Kn
Cijena sa PDV
1.322,50 Kn
Lampa za projektor Optoma HD131Xw

UHP, 190 watt, 6000 hrs, 1 Kg

Cijena bez PDV
1.058,00 Kn
Cijena sa PDV
1.322,50 Kn

Lampa za projektor Eiki LC-120

Cijena bez PDV
1.088,00 Kn
Cijena sa PDV
1.360,00 Kn
Lampa za projektor Eiki LC-120

Metalldampflampe, 125 watt, 1000 hrs, 1 Kg

Cijena bez PDV
1.088,00 Kn
Cijena sa PDV
1.360,00 Kn

Lampa za projektor Optoma W312

Cijena bez PDV
1.127,00 Kn
Cijena sa PDV
1.408,75 Kn
Lampa za projektor Optoma W312

P-VIP, 190 watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena bez PDV
1.127,00 Kn
Cijena sa PDV
1.408,75 Kn

Lampa za projektor Optoma DW333

Cijena bez PDV
1.127,00 Kn
Cijena sa PDV
1.408,75 Kn
Lampa za projektor Optoma DW333

P-VIP, 190 watt, hrs, 1 Kg

Cijena bez PDV
1.127,00 Kn
Cijena sa PDV
1.408,75 Kn

Lampa za projektor Optoma S312

Cijena bez PDV
1.127,00 Kn
Cijena sa PDV
1.408,75 Kn
Lampa za projektor Optoma S312

P-VIP, 190 watt, hrs, 1 Kg

Cijena bez PDV
1.127,00 Kn
Cijena sa PDV
1.408,75 Kn

Lampa za projektor Optoma S310E

Cijena bez PDV
1.127,00 Kn
Cijena sa PDV
1.408,75 Kn
Lampa za projektor Optoma S310E

P-VIP, 190 watt, hrs, 1 Kg

Cijena bez PDV
1.127,00 Kn
Cijena sa PDV
1.408,75 Kn

Lampa za projektor Optoma H182X

Cijena bez PDV
1.127,00 Kn
Cijena sa PDV
1.408,75 Kn
Lampa za projektor Optoma H182X

P-VIP, 190 watt, hrs, 1 Kg

Cijena bez PDV
1.127,00 Kn
Cijena sa PDV
1.408,75 Kn