Lampa za projektor Optoma MX500

Cijena bez PDV
1.122,00 Kn
Cijena sa PDV
1.402,50 Kn
Lampa za projektor Optoma MX500

watt, hrs, 1 Kg

Cijena bez PDV
1.122,00 Kn
Cijena sa PDV
1.402,50 Kn

Lampa za projektor Optoma EX400

Cijena bez PDV
1.234,00 Kn
Cijena sa PDV
1.542,50 Kn
Lampa za projektor Optoma EX400

P-VIP, 240 watt, hrs, 1 Kg

Cijena bez PDV
1.234,00 Kn
Cijena sa PDV
1.542,50 Kn

Lampa za projektor Optoma EW400

Cijena bez PDV
1.234,00 Kn
Cijena sa PDV
1.542,50 Kn
Lampa za projektor Optoma EW400

P-VIP, 240 watt, hrs, 1 Kg

Cijena bez PDV
1.234,00 Kn
Cijena sa PDV
1.542,50 Kn

Lampa za projektor Optoma DS345

Cijena bez PDV
1.234,00 Kn
Cijena sa PDV
1.542,50 Kn
Lampa za projektor Optoma DS345

P-VIP, 190 watt, hrs, 1 Kg

Cijena bez PDV
1.234,00 Kn
Cijena sa PDV
1.542,50 Kn

Lampa za projektor Optoma DS346

Cijena bez PDV
1.234,00 Kn
Cijena sa PDV
1.542,50 Kn
Lampa za projektor Optoma DS346

P-VIP, 190 watt, hrs, 1 Kg

Cijena bez PDV
1.234,00 Kn
Cijena sa PDV
1.542,50 Kn

Lampa za projektor Optoma DX345

Cijena bez PDV
1.234,00 Kn
Cijena sa PDV
1.542,50 Kn
Lampa za projektor Optoma DX345

P-VIP, 190 watt, hrs, 1 Kg

Cijena bez PDV
1.234,00 Kn
Cijena sa PDV
1.542,50 Kn

Lampa za projektor Optoma DX342

Cijena bez PDV
1.234,00 Kn
Cijena sa PDV
1.542,50 Kn
Lampa za projektor Optoma DX342

P-VIP, 190 watt, hrs, 1 Kg

Cijena bez PDV
1.234,00 Kn
Cijena sa PDV
1.542,50 Kn

Lampa za projektor Optoma W300

Cijena bez PDV
1.234,00 Kn
Cijena sa PDV
1.542,50 Kn
Lampa za projektor Optoma W300

P-VIP, 190 watt, hrs, 1 Kg

Cijena bez PDV
1.234,00 Kn
Cijena sa PDV
1.542,50 Kn

Lampa za projektor Optoma HD26

Cijena bez PDV
1.234,00 Kn
Cijena sa PDV
1.542,50 Kn
Lampa za projektor Optoma HD26

P-VIP, 190 watt, hrs, 1 Kg

Cijena bez PDV
1.234,00 Kn
Cijena sa PDV
1.542,50 Kn

Lampa za projektor Optoma HD141X

Cijena bez PDV
1.234,00 Kn
Cijena sa PDV
1.542,50 Kn
Lampa za projektor Optoma HD141X

P-VIP, 190 watt, hrs, 1 Kg

Cijena bez PDV
1.234,00 Kn
Cijena sa PDV
1.542,50 Kn

Lampa za projektor Optoma GT1080

Cijena bez PDV
1.234,00 Kn
Cijena sa PDV
1.542,50 Kn
Lampa za projektor Optoma GT1080

P-VIP, 190 watt, hrs, 1 Kg

Cijena bez PDV
1.234,00 Kn
Cijena sa PDV
1.542,50 Kn

Lampa za projektor Optoma GT1070X

Cijena bez PDV
1.234,00 Kn
Cijena sa PDV
1.542,50 Kn
Lampa za projektor Optoma GT1070X

P-VIP, 190 watt, hrs, 1 Kg

Cijena bez PDV
1.234,00 Kn
Cijena sa PDV
1.542,50 Kn

Lampa za projektor Optoma EH200ST

Cijena bez PDV
1.234,00 Kn
Cijena sa PDV
1.542,50 Kn
Lampa za projektor Optoma EH200ST

P-VIP, 190 watt, hrs, 1 Kg

Cijena bez PDV
1.234,00 Kn
Cijena sa PDV
1.542,50 Kn

Lampa za projektor Optoma DH1009

Cijena bez PDV
1.234,00 Kn
Cijena sa PDV
1.542,50 Kn
Lampa za projektor Optoma DH1009

P-VIP, 190 watt, hrs, 1 Kg

Cijena bez PDV
1.234,00 Kn
Cijena sa PDV
1.542,50 Kn

Lampa za projektor Optoma DH1008

Cijena bez PDV
1.234,00 Kn
Cijena sa PDV
1.542,50 Kn
Lampa za projektor Optoma DH1008

P-VIP, 190 watt, hrs, 1 Kg

Cijena bez PDV
1.234,00 Kn
Cijena sa PDV
1.542,50 Kn