Lampa za projektor Optoma X312

Cijena bez PDV
1.127,00 Kn
Cijena sa PDV
1.408,75 Kn
Lampa za projektor Optoma X312

233 watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena bez PDV
1.127,00 Kn
Cijena sa PDV
1.408,75 Kn

Lampa za projektor Optoma DW345

Cijena bez PDV
1.127,00 Kn
Cijena sa PDV
1.408,75 Kn
Lampa za projektor Optoma DW345

P-VIP, 190 watt, hrs, 1 Kg

Cijena bez PDV
1.127,00 Kn
Cijena sa PDV
1.408,75 Kn

Lampa za projektor Optoma DW346

Cijena bez PDV
1.127,00 Kn
Cijena sa PDV
1.408,75 Kn
Lampa za projektor Optoma DW346

P-VIP, 190 watt, hrs, 1 Kg

Cijena bez PDV
1.127,00 Kn
Cijena sa PDV
1.408,75 Kn

Lampa za projektor Optoma DS340e

Cijena bez PDV
1.127,00 Kn
Cijena sa PDV
1.408,75 Kn
Lampa za projektor Optoma DS340e

P-VIP, 190 watt, hrs, 1 Kg

Cijena bez PDV
1.127,00 Kn
Cijena sa PDV
1.408,75 Kn

Lampa za projektor Optoma H112e

Cijena bez PDV
1.127,00 Kn
Cijena sa PDV
1.408,75 Kn
Lampa za projektor Optoma H112e

P-VIP, 190 watt, hrs, 1 Kg

Cijena bez PDV
1.127,00 Kn
Cijena sa PDV
1.408,75 Kn

Lampa za projektor Optoma DS345

Cijena bez PDV
1.127,00 Kn
Cijena sa PDV
1.408,75 Kn
Lampa za projektor Optoma DS345

P-VIP, 190 watt, hrs, 1 Kg

Cijena bez PDV
1.127,00 Kn
Cijena sa PDV
1.408,75 Kn

Lampa za projektor Optoma DS346

Cijena bez PDV
1.127,00 Kn
Cijena sa PDV
1.408,75 Kn
Lampa za projektor Optoma DS346

P-VIP, 190 watt, hrs, 1 Kg

Cijena bez PDV
1.127,00 Kn
Cijena sa PDV
1.408,75 Kn

Lampa za projektor Optoma DX345

Cijena bez PDV
1.127,00 Kn
Cijena sa PDV
1.408,75 Kn
Lampa za projektor Optoma DX345

P-VIP, 190 watt, hrs, 1 Kg

Cijena bez PDV
1.127,00 Kn
Cijena sa PDV
1.408,75 Kn

Lampa za projektor Optoma X315

Cijena bez PDV
1.127,00 Kn
Cijena sa PDV
1.408,75 Kn
Lampa za projektor Optoma X315

P-VIP, 190 watt, hrs, 1 Kg

Cijena bez PDV
1.127,00 Kn
Cijena sa PDV
1.408,75 Kn

Lampa za projektor Optoma W300

Cijena bez PDV
1.127,00 Kn
Cijena sa PDV
1.408,75 Kn
Lampa za projektor Optoma W300

P-VIP, 190 watt, hrs, 1 Kg

Cijena bez PDV
1.127,00 Kn
Cijena sa PDV
1.408,75 Kn

Lampa za projektor Optoma HD26

Cijena bez PDV
1.127,00 Kn
Cijena sa PDV
1.408,75 Kn
Lampa za projektor Optoma HD26

P-VIP, 190 watt, hrs, 1 Kg

Cijena bez PDV
1.127,00 Kn
Cijena sa PDV
1.408,75 Kn

Lampa za projektor Optoma HD141X

Cijena bez PDV
1.127,00 Kn
Cijena sa PDV
1.408,75 Kn
Lampa za projektor Optoma HD141X

P-VIP, 190 watt, hrs, 1 Kg

Cijena bez PDV
1.127,00 Kn
Cijena sa PDV
1.408,75 Kn

Lampa za projektor Optoma GT1080

Cijena bez PDV
1.127,00 Kn
Cijena sa PDV
1.408,75 Kn
Lampa za projektor Optoma GT1080

P-VIP, 190 watt, hrs, 1 Kg

Cijena bez PDV
1.127,00 Kn
Cijena sa PDV
1.408,75 Kn

Lampa za projektor Optoma GT1070X

Cijena bez PDV
1.127,00 Kn
Cijena sa PDV
1.408,75 Kn
Lampa za projektor Optoma GT1070X

P-VIP, 190 watt, hrs, 1 Kg

Cijena bez PDV
1.127,00 Kn
Cijena sa PDV
1.408,75 Kn

Lampa za projektor Optoma EH200ST

Cijena bez PDV
1.127,00 Kn
Cijena sa PDV
1.408,75 Kn
Lampa za projektor Optoma EH200ST

P-VIP, 190 watt, hrs, 1 Kg

Cijena bez PDV
1.127,00 Kn
Cijena sa PDV
1.408,75 Kn