Abtus TouchScreen kontrola


TouchScreen upravljanje uredjajima

Touch-Screen programabilni kontrolni zaslon sa 3, 6, 8 ili 12 tipki i memorijom za 32 koda, 1xRS232 ulaz, 1x RS232/RS485 ulaz/izlaz. Samostalno može kontrolirati jedan RS232 uređaj. Proširivo sa dodatnim modulima (IR, relay, RS232). Jednostavna i praktična kontrola opreme. Zaslon sa kontrolnim tipkama je moguće dizajnirati prema potrebama i željama korisnika. Zaslon se ispisuje na poluprozirnoj foliji koju obasjava pozadinsko svjetlo.
Abtus kontrola audio-video opreme


Pogledajte detaljnije informacije: TouchScreen kontrolno tipkalo