Bežićna slika sa računala i mobitela


U ponudi je WiFi bežićni adapter za prijenos slike sa računala ili mobitela na projektor ili monitor.

Modul Optoma WPS2 se spaja na VGA ulaz uređaja za prikaz slike te bežićnom WiFi vezom komunicira sa računalom ili smart phone-om (Android, BlackBerry, iPhone). Na računalo se sutomatski instalira aplikacija sa samog modula dok se za mobitele treba skinuti besplatna aplikacija sa web-a.

Spajanje je iznimno jednostavno. Nakon pokretanja aplikacija sama pronalazi adapter te nudi upis lozinke za pristup modulu. Moguć je bežićni prijenos slika, PowerPoint prezentacija i video filmova. Adapter sam namješta rezoluciju istinskoj rezoluciji projektora što je moguće i manualno promjeniti u aministracijskom sučelju. Na adapter se istovremeno može spojiti do 4 korisnika čiji signali se lako preklapaju ili pokazuju istovremeno na jednom zaslonu kao 4 manje slike.

Kompatibilan  je sa svim projektorima uz dodatno eksterno napajanje. Kod Optoma modela EX542i/EX612/EX615/EX762 nije potrebno dodatno napajanje jer se adapter napaja iz VGA ulaza projektora. Pogledajte detaljnije informacije o proizvodu Optoma WPS2 adapter.