Cjenici


 
   
  -pregled najčešće traženih artikala
 
   
  -pregled najčešće traženih artikala
 
   
  -projektori, plazme, lcd, platna
 
   
Veleprodajni cjenik
  -cjenik za tvrtke partnere
     
Izvozni cjenik
  -cjenik u EUR za područje BIH i Srbije
     
     
 * pojedini cjenici su dostupni na upit.     
 
   

Cijene standardnog cjenika su izražene sa paritetom DDP Zagreb, ocarinjeno.
AVR zadržava pravo nenajavljene promjene cijena.
Cjenik vrijedi od datuma navedenog u zaglavlju i njime prestaju važiti svi dosadašnji cjenici.