LED zasloni


 
- odlična vidljivost i pri dnevnoj sunčevoj svjetlosti
- indoor/outdoor neovisno o klimatskim uvjetima
- prikaz svih video signala (PC, video, TV)
- 16-bitno procesuiranje, više od 4.4 trilijuna boja
- high density pixel tehnologija (visoka rezolucija)
- vijek trajanja >100.000 sati
- kontrolni uređaj sa show manager aplikacijom
- jednostavno održavanje i modularan popravak
- refresh rate > 2000Hz
- tip i proizvođač diode po odabiru klijenta
- IP67 protekcija
 
 LED display

Kako bi LED diode održale maksimalni vijek trajanja potrebno ih je održavati unutar njihovog operativnog temperaturnog područja. Najčešće korišteni "Sealed module" LED display-i izlažu LED diode vanjskim temperaturama te je nemoguće odrediti stvarni vijek trajanja. LED display-i u našoj ponudi koriste kompaktno modularno kućište nivoa zaštite IP67 koje održava idealne uvjete za rad dioda (temperatura, vlaga, sol, prašina). Same diode se nalaze iza dodatnog hermetički zaštićenog polycarbonatnog ili silikonskog sloja. Takvo rješenje omogućuje puni radni vijek, odnosno 100.000 sati ili neprestani rad od 24 sata na dan tijekom 12 godina.

Full color LED display-i koriste Direct Digital Drive sustav za kontolu video signala i svakog pojedinog piksela slike. Takvo rješenje omogućuje vrhunsku kvalitetu slike, 4x veću rezoluciju od klasičnih LED display-a, prirodnu saturaciju boja (16-bit, >4.4 trilijuna boja) te zbog izravne digitalne konekcije nema gubitaka na kvaliteti signala (artefakti).

U ponudi su diode više proizvođača (Cree, HBSV, GreatView, ..) tako da klijent može sam odrediti omjer kvalitet/cijene te potrošnje i održavanja. Jednostavnost održavanja displaya daju vratašca na bočnoj i stražnjoj strani koja omogućuju laki pristup i komforan rad neovisan o vanjskim klimatskim uvjetima. Individualno, LED diode nisu vezane uz prednju plohu displaya pa ih je jednostavno segmentalno popravljati/zamijeniti na licu mjesta. Samim time se znatno snizuju troškovi održavanja te omogućuje neprestani rad display-a. Proizvođač testira svaku diodu pojedinačno te daje jamstvo na uniformnost izrade i krajnje specifikacije.
 
 
   
Led indoor   Led video zid   London led display   Led zaslon
Split Led display   Led display   ski led   tricolor led

 
 Tablica kvalitete slike
Rezolucija
 Video minimalne kvalitete
240x180
 Video VHS kvalitete 4:3
320x240
 Video VHS kvalitete 16:9
320x180
 Video DVD kvalitete
640x480
 PC
800x600
 HD 1280x720 
  

Prospekti proizvoda

Creator P10 specifikacije (pdf)
Creator P16 specifikacije (pdf)