Opremanje konferencijske dvorane Konzum Akademija


Dvorana Konzum AkademijeOpremili smo konferencijsku dvoranu Konzum Akademije multimedijskom audio-video opremom.

Zahtjev investitora je bilo rješenje multi funkcionalne dvorane za konferencije, predavanja i interaktivne prezentacije. Potrebno je osigurati automatsko snimanje govornika i publike kako bi se predavanja mogla reproducirati i evaluirati. Upravljanje opremom mora biti pojednostavljeno kako bi ju i ne tehničke osobe mogle samostalno koristiti. Oprema se ne smije isticat i mora se uklopiti u dizajn interijera dvorane.


Osmišljeni sustav se sastoji iz sljedeće opreme: rack ormar sa jedinicom za napajanje, projektor i motorno platno, dvije kamere za snimanje, kontrolna jedinica sa upravljačem, mikrofoni i pojačalo sa zvučnicima.

Upravljanje svom opremom je izvedeno putem bežićnog touch-screena. Monitor sadrži ukupno 7 kartica za upravljanje svakog pojedinog uređaja u sustavu. Za jednostavnu uporabu na početnoj stranici nudi se odabir makro naredbe "uključi projekciju" koja spušta platno, pali projektor, namješta ulazni signal na računalo, tj. podešava sustav na osnovni tip rada - prezentaciju sa prijenosnog računala. Pritiskom na tipku "isključi sustav" on će se pripremiti za stanje mirovanja; ugasiti projektor, podići platno, isključiti napajanje u rack-u, isključiti kamere..Bežićni touch screen sadrži ukupno 7 kartica za upravljanje svakog pojedinog uređaja u sustavu.


Na desnoj strani touch screen zaslona nalazi se izbornik putem kojega je moguće odabrati određenu karticu.


U sustavu se nalaze dva DVD uređaja kako bi snimala sliku sa svake kamere posebno. Sav snimljeni materijal sa pripadajuće kamere se nalazi na HDD (tvrdom disku) DVD uređaja. Materijal je moguće presnimiti na DVD medij te dalje uređivati na računalu. Također je moguća reprodukcija snimljenog materijala na projektoru u dvorani. Potrebno je samo odabrati DVD kao ulazni signal na kartici projektora. Paralelno sa videom se snima i audio signal sa pre-out izlaza na pojačalu.

Rack ormar i audio-video oprema
Sadržaj rack ormar-a (poredano odozgo prema dolje):

2x DVD snimač za reprodukciju materijala i snimanje predavanja
1x Matrični audio-video preklopnik
1x Jedinica za napajanje
2x Prijemnici za bežićne mikrofone
1x Audio pojačalo
1x Kontrolna jedinica sa touch-screen bežićnim zaslonom