Opremanje konferencijske dvorane MUP-a


Opremili smo konferencijsku dvoranu MUP Akademije opremom za simultano prevođenje.

Zahtjev investitora je bio na pouzdanom, jednostavnom i lako prenosivom sustavu za potrebe simultanog prevođenja. Oprema je u morala u potpunosti biti digitalna kako bi se eliminirale moguće interferencije sa ostalom opremom.

Postavljene su dvije zvučno izolirane kabine za simultano prevođenje standarda ISO 4043-1998. Kabine su jednostavne za sastavljanje i lako prenosive.

Sama oprema za simultano prevođenje se sastoji od digitalne centralne jedinice za audiokonferencije Creator DIG-5 serije koja podržava 15+1 jezika u funkciji simultanog prevođenja. Koristi 32bit high-speed floating point i DSP processing tehnologiju te je kompatibilna sa IEC 60914, GBT15381-94 standardima.

Za vezu sa prijemnicima postavljena su dva IR radijatora snage 36W na stalcima. Sami IR prijamnici su smješteni u praktičnom koferu-punjaču za lakše skladištenje i prenošenje.Creator oprema za simultano prevođenje


Mikrofonski pult i slušalice za prevoditelja