Pico - najmanji projektor na svijetu

 Optoma je predstavila Pico - najmanji DLP projektor na svijetu. Manji i lakši nego mnogi dlanovnici i mobiteli na tržištu, Pico omogućava prikazivanje slike sa raznih multimedijskih uređaja (mobilnih telefona, dlanovnika, fotoaparata, kamera, idr.). 

Od sada, ukoliko želite u svakom trenutku možete pogledati film, slike ili prezentaciju jer projektor je dovoljno malen da ga možete nositi u vašem džepu. Pogledajte detaljnije informacije ili video recenzije sakupljene iz raznih izvora.


 


 

Napomena: na snimkama kamerom, projicirana slika je uvijek slabijeg inteziteta nego u stvarnosti.