Projector mapping - projekcija na zid


U posljednje vrijeme je sve popularnija tehnika mapiranja video projekcije. Nova tehnika projekcije kojom se mogu gotovo sve površine pretvoriti u dinamičan video prikaz. Tako se na primjer na zgrade projiciraju razni uzbudljivi efekti i animacije.

Tehnika mapiranja koristi projekcijsku tehnologiju na nov, inovativan način. Cilj je iskriviti percepciju gledatelja projiciranjem složenih struktura, 3D objekata i animacija na razne javne površine, fasade zgrada, spomenike isl. Projekcijom se utječe na percepciju raznim uzbudljivim efektima i optičkim iluzijama kako bi se objekt pretvorio u nešto drugo.

U teoriji je tehnika jednostavna. Projektor projicira film-animaciju na fasadu zgrade. U praksi je nešto složenije. Neovisno koliko dobro je izrađena animacija, ukoliko projicirana slika i fasada zgrade nisu savršeno poravnati slika će biti mutna i efekt će izostati. Za kvalitetno izvedenu projekciju mapiranje je potrebno izvršiti laserskom preciznošću.

Tehnika započinje slikanjem fasade zgrade kamerom koja ima leću istih karakteristika kao i leća projektora. Na toj slici, prilagođenoj rezoluciji projektora se gradi daljnja animacija. Tu se koriste razne tehnike maskiranja i dodavanja 'layer-a' na osnovnu fotografiju kao pozadinu. Prilikom projekcije projektor će se morati postaviti u istu poziciju na kojoj je bila kamera kako bi se pozadina animacije i fasada zgrade idealno poravnali.

Ukoliko su zadovoljeni osnovni uvjeti projekcije krajnji efekt će ovisiti samo o kvaliteti animacije.
Izdvojili smo nekoliko primjera kao vrelo inaspiracije.