Nova serija konekcijskih pločica


U prodaji nova serija konekcijskih pločica za zidnu, stolnu i podnu montažu. Pločice su dostupne u raznim konfiguracijama i ugrađuju se u okvire koji odgovaraju standardnim podžbuknim i nadžbuknim kutijama.
Pločice dolaze sa konektorima za spajanje kabela pomoću vijaka, bez lemljenja.

       
IFP-702C IFP-703A IFP-704A IFP-702A
IFP-702C IFP-703A IFP-704A IFP-702A


Pogledajte ponudu konekcijskih pločica.